"गण्डकी अञ्चल" को बिचमी भिन्नता

"https://dty.wikipedia.org/wiki/बिशेष:MobileDiff/3981" बठे निकालियाऽ