"गण्डकी अञ्चल" को बिचमी भिन्नता

कोई सम्पादन सारांश आथिन
imported>Khem Kshetri
imported>Khem Kshetri
[[File:Gandaki districts.png|thumbs|गण्डकी अञ्चल]]
 
गण्डकीअञ्चल [[नेपाल|नेपाल]] को [[पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्र|पश्चिमाञ्चल ]] विकास क्षेत्रमी पड्या एक अञ्चल हो । यो अञ्चलमा ५ जिल्ला रैर्यान ।
 
दर्ता नभएका प्रयोगकर्ता