"दार्चुला जिल्ला" को बिचमी भिन्नता

काँटछाँट
ना
(काँटछाँट)
ट्याग: सन् २०१७ स्राेत सम्पादन
|वेबसाइट=
}}
[[दत्तु बज्या इतिहास|दार्चुला]] जिल्ला [[सुदुरपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्र|सुदुरपश्चिमाञ्चल]] मा रयाको एक जिल्ला हो ।यो जिल्ला [[महाकाली अञ्चल|महाकाली ]] अञ्चल मि रयाको छ। साविकमी दार्चुला जिल्लामी १ नगरपालिका लै ३६ गाविस लै थ्या। हाल २ नगरपालिका लै ७ वटा गाउपालिका लै रया छन। इनको नाम सबै तल्तिर छ।
 
हालओ बिभाजन
! क्र.सं. !! पालिकाअनका नाम !! साविकका गा.वि.स. !! केन्द्र
|-
| १ || [[महाकाली नगरपालिका]] || [[दत्तु बज्या इतिहास|दत्तु]] गा.वि.स. र अपि नगरपालिका(४-१७) || साविक अपि न.पा.
|-
| २ || [[शैल्यशिखर नगरपालिका]] || रानिशिखर, ग्वानी, बाेहरीगाँउ र गाेकुलेश्वर || साविक गाेकुलेश्वर
#[[हुनैनाथ गाविस |हुनैनाथ]]
 
:'''दार्चुलाको गाउँगाउँको नाम एकै कवितामी'''
:सर्मोली सल्लाका दाउरा बल्या धमस्कार
:रिठाचौपाता है मेरो पहिला नमस्कार
:बोहोरिगाउॅ कृषी रोड मोटर गुडिझा
:गोकुलेश्वर एअरपोर्ट जहाज उडिझा
-
:ग्वानीका आगरिगाड मिलिमिलिको छाया
:रानिशिखर दाइन भए राखे सबमा माया
:देथला पुरानो कोट बस्ने राजारानी
:शिखर सुरुङ खनि बलाॅचमा पानी
-
:खारका दल्लेख डाणा मार्माको सिमाना
:एअरकोट भ्रमण गर्ने ठूलो छ चाहना
:धुलिगडा केन्द्रविन्दु दार्चुला भरिको
:सिप्टी धुरा गणेशविनायक छ स्वर्ग सरिको
-
:सेरी खेतका धान सिरौला निम्ठा जाॅदा खाए
:सर्मोली सल्लाका दाउरा बल्या धमस्कार
:रिठाचौपाता है मेरो पहिला नमस्कार
:बोहोरिगाउॅ कृषी रोड मोटर गुडिझा
:गोकुलेश्वर एअरपोर्ट जहाज उडिझा
-
:ग्वानीका आगरिगाड मिलिमिलिको छाया
:रानिशिखर दाइन भए राखे सबमा माया
:देथला पुरानो कोट बस्ने राजारानी
:शिखर सुरुङ खनि बलाॅचमा पानी
-
:खारका दल्लेख डाणा मार्माको सिमाना
:एअरकोट भ्रमण गर्ने ठूलो छ चाहना
:धुलिगडा केन्द्रविन्दु दार्चुला भरिको
:सिप्टी धुरा गणेशविनायक छ स्वर्ग सरिको
-
:सेरी खेतका धान सिरौला निम्ठा जाॅदा खाए
:सितोला सल्लेधार मा वि बाडुली लगाए
:तपोवन घाम मिठो पडपडाको बोली
:लटिनाथ मार्माको मुटु फेर्छ नयाॅ चोली
-
:गुल्जरका मोट्टा सुप्पा बिजुली जुडेको
:खण्डेश्वरी कान्छी नेपाल डाॅफे छ उडेको
:घुसा माथि अपि हिमाल यार्सागुम्बा बुटी
:व्याॅस कालापानी भूमी पराइले लुटी
-
:राप्ला चल्या भेडा च्याॅग्रा झुपु चौरीगाइ
:सुनसेरा पुगिया छैन सुन छ कि नाइ
:हुतिको अंग्रेजी नाम H-U-T-I हुन्छ
:धौलाकोट सम्झेका बेला मेरो मनलै रुन्छ
-
:पिपलचोरी पिपल छैन वीण वीणै छैन
:हिकिला संकटकाल रात निनै छैन
:धारि पाटा ओराली बाटा लडिन्छ कि डर
:व्रह्मदेव व्रह्मभूमी दूहूॅको रक्षा गर
-
:छापरी बाॅजका धुरा गुराॅस फुलिग्या
:काटैंका मैखोली पुग्दा मार्माकी भुलिग्या
:खलंगा सदरमुकाम इण्डियाका भर
:धाप घट्ट निसिलमा सुन्तलाको घर
-
:व्रह्मदेव छापरी काटैं खलंगा र धाप
:मिलेर अ•न•पा•बन्यो गणतन्त्रको छाप
:दत्तु बाॅजे प्रणाम कूलको मन्दिरका खाला
:उकूको महल बन्यो कै राजाका पाला
-
:भगवती प्रकट भइन एकावन सालमा
:मालिकार्जुन पुण्य भूमी देश नेपालमा
:शंकरपुर पुरानो स्कूल छ आफ्नै गरिमा
:हुनैनाथ स्वामीको लिला लेकम भरिमा
-
:डाडाकोट लिमातिर सालको जंगल
:खरकडा छिमेकी भूमी होइरए मंगल
:लालीका धान झुल्ने खेत बनबेई पातल
:चम्किरे दार्चुला जिल्ला नलागोस् बादल
:सितोला सल्लेधार मा वि बाडुली लगाए
:तपोवन घाम मिठो पडपडाको बोली
:लटिनाथ मार्माको मुटु फेर्छ नयाॅ चोली
-
:गुल्जरका मोट्टा सुप्पा बिजुली जुडेको
:खण्डेश्वरी कान्छी नेपाल डाॅफे छ उडेको
:घुसा माथि अपि हिमाल यार्सागुम्बा बुटी
:व्याॅस कालापानी भूमी पराइले लुटी
-
:राप्ला चल्या भेडा च्याॅग्रा झुपु चौरीगाइ
:सुनसेरा पुगिया छैन सुन छ कि नाइ
:हुतिको अंग्रेजी नाम H-U-T-I हुन्छ
:धौलाकोट सम्झेका बेला मेरो मनलै रुन्छ
-
:पिपलचोरी पिपल छैन वीण वीणै छैन
:हिकिला संकटकाल रात निनै छैन
:धारि पाटा ओराली बाटा लडिन्छ कि डर
:व्रह्मदेव व्रह्मभूमी दूहूॅको रक्षा गर
-
:छापरी बाॅजका धुरा गुराॅस फुलिग्या
:काटैंका मैखोली पुग्दा मार्माकी भुलिग्या
:खलंगा सदरमुकाम इण्डियाका भर
:धाप घट्ट निसिलमा सुन्तलाको घर
-
:(व्रह्मदेव छापरी काटैं खलंगा र धाप
:मिलेर अ•न•पा•बन्यो गणतन्त्रको छाप)
:दत्तु बाॅजे प्रणाम कूलको मन्दिरका खाला
:उकूको महल बन्यो कै राजाका पाला
-
:भगवती प्रकट भइन एकावन सालमा
:मालिकार्जुन पुण्य भूमी देश नेपालमा
:शंकरपुर पुरानो स्कूल छ आफ्नै गरिमा
:हुनैनाथ स्वामीको लिला लेकम भरिमा
-
:डाडाकोट लिमातिर सालको जंगल
:खरकडा छिमेकी भूमी होइरए मंगल
:लालीका धान झुल्ने खेत बनबेई पातल
:चम्किरे दार्चुला जिल्ला नलागोस् बादल
==सन्दर्भअन==
{{reflist}}