"प्रयोगकर्ता कुरणि:Athola" को बिचमी भिन्नता

 
 
तमले लेख्याऽ लेख विकिपिडिया मापदण्ड अन्सारअ आथिन तबै तन लेख मेटाइराइछौं। लेख लेख्दाइ लेख खिलाइ उपयुक्त शीर्षक, लेखन शैली रे स्रोत आवश्यक हनान। तबै यी सप्पै आवश्यकताअनकि पूर्ति भया पछा मात्तरी लेख लेख्दाइ अनुरोध छ। यदि लेख सम्पादन रे लेखन शैली सम्बन्धी अभ्यास अद्दु पड्याबर तमरा प्रयोगस्थलमी अभ्यास अऱ्याऽ। --[[प्रयोगकर्ता:Nirajan pant|Nirajan pant]] ([[प्रयोगकर्ता कुरणि:Nirajan pant|कुरडी]]) २१:५५, ४ जुन २०२१ (+0545)
 
== [[दत्तु बज्या इतिहास]] लेख सम्बन्धी ==
 
{{ping|Athola}}, [[दत्तु बज्या इतिहास]] लेख्द खोज्याऽ रैछऽ। यो लेख विकिपिडिया लेख मापदण्ड अन्सारअ नधेकियाऽ हनाले बेरिबेरि मेट्टु पड्ड्या होइरैछ। येइ लेखमी भयाऽ केइ कमजोरि भँण्याका १) लेख शीर्षक उल्लेखनीय नहुनु २) आवश्यक विश्वसनीय स्रोत सन्दर्भ नहुनु ३) लेख संचरना वा लेखन शैली नमिल्लु आदि रयाऽ छन्। यिन कुरड़िओ ख्याल राख्दाइ अनुरोध अद्दौ। लेखन शैली, स्रोत सन्दर्भओ प्रयोग आदिको उचित उपयोग जाण्णाइँ अङरेजि, नेपालि लगायत विकिपिडियाआ लेख हेऱ्याऽ रे स्वशिक्षा हेऱ्याऽ। यिन विषयओ ख्याल नराखिबर दोसऱ्याँ लेख लेख्याबर निषेध अद्द सकीन्या लगै जानकारि दिनौ। मेरा विचारमी शुरुवातमी और उल्लेखनीय विषय बठेइ वा अङरेजी विकिपिडिया बठेइ लेख अनुवाद अरिबर लेख्दाइ सुझाव दिनौ। येइले तमरो लेखन शेली रे और विषयमी जाण्णाइ भौति मद्दत मिललो।--[[प्रयोगकर्ता:Nirajan pant|Nirajan pant]] ([[प्रयोगकर्ता कुरणि:Nirajan pant|कुरडी]]) २२:५२, ४ जुन २०२१ (+0545)