"विकिपिडिया:चौपातो (नीति)" को बिचमी भिन्नता

छलफल
ना (+विश्वव्यापी आचार संहिता)
(छलफल)
ट्याग: सन् २०१७ स्राेत सम्पादन
 
यै महत्वपूर्ण विषय मी तमरो बहुमूल्य सुझाव रे विचार सिदाइ याँ प्रस्तुत अरि सकन्छ: या तम मेरा वार्ता पृष्ठ मी लेख्द सकन्छ:। यै का अलावा तम मुइ लाइ banand-ctr@wikimedia.org मी इमेल लगै अरि सकन्छ:। धन्यवाद -[[प्रयोगकर्ता:BAnand (WMF)|BAnand (WMF)]] ([[प्रयोगकर्ता कुरणि:BAnand (WMF)|कुरडी]]) ०८:१२, १९ जनवरी २०२१ (+0545)
 
===छलफल===
* '''विश्वव्यापी आचार संहिता (युसिओसी)''' एउटा प्रमुख नीतिगत पहल रयाः रे ये अभियान भितरि स्वीकार्य व्यवहार का साथ सुरक्षित ठउर बनाउनु रे और लै समुदाय लाइ चाइन्या नीति रयाः हनाले समुदायलाई जानकारि दिनाइ छलफल चलैउन उपयुक्त हुन्याः धेकिन्छ। विश्वव्यापी आचार संहिता (युसिओसी) का दोसरा चरण का सम्बन्ध मी हमरा सुमुदाय लाइ लै जानकारि अराया हनाले [[प्रयोगकर्ता:BAnand (WMF)|BAnand (WMF)]] ज्यू लाइ धन्यबाद छ।--[[प्रयोगकर्ता:Janak Bhatta|Janak Bhatta]] ([[प्रयोगकर्ता कुरणि:Janak Bhatta|कुरडी]]) १६:०५, २६ जनवरी २०२१ (+0545)