"अङ्गेरी" को बिचमी भिन्नता

{{taxobox |name= अङ्गेरी |image=Lyonia ovalifolia NP.JPG |image_caption=पाँचखालमा पाइ... को साथमा पृष्ठ शृजना भयो
( {{taxobox |name= अङ्गेरी |image=Lyonia ovalifolia NP.JPG |image_caption=पाँचखालमा पाइ... को साथमा पृष्ठ शृजना भयो)
(कोइ भिन्नता छैन)
६६३

edits