"अँडिर" को बिचमी भिन्नता

{{taxobox |name = अँडिर अथवा अंडी<br>Ricinus communis |image = Castor bean in distubred area.jpg |image... को साथमा पृष्ठ शृजना भयो
( {{taxobox |name = अँडिर अथवा अंडी<br>Ricinus communis |image = Castor bean in distubred area.jpg |image... को साथमा पृष्ठ शृजना भयो)
(कोइ भिन्नता छैन)
६६३

edits