"कुरणि:सिन्धु मल्ल" को बिचमी भिन्नता

{{कुरणिकाआनी}} को साथमा पृष्ठ शृजना भयो
( {{कुरणिकाआनी}} को साथमा पृष्ठ शृजना भयो)
ट्याग: सन् २०१७ स्राेत सम्पादन
 
(कोइ भिन्नता छैन)