"खिर्रो" को बिचमी भिन्नता

ना
कोई सम्पादन सारांश आथिन
ना
 
|subdivision =
}}
'''खिर्रो को''' द्विपदीय नाउँ: ''Wrightia antidysenterica'' यो हो। यो '''Apocynaceae''' परिवार ''Wrightia'' जीनस फूल फुल्ल्या बोटबोटको प्रजाति हो।<ref name="ReferenceA">{{cite book |last=Sharma |first1=Dwijen |authorlink=https://en.wikipedia.org/wiki/Dwijen_Sharma |title=ফুলগুলি যেন কথা |location=Dhaka |publisher=Bangla Academy |date=may 1988 |pages=19 }}</ref> येइ येइलाइ संस्कृत भाषा मी ''kuṭaja or ambikā'', सिन्हाला भाषा ''වල් ඉද්ද'' (wal idda) भणीन्छ।
 
==वर्णन==
येइ का फूलअन सेतो रङ्ङ का हुनान ।हुनान्। येइ का रूखको औषधीय प्रयोग अरिन्छ।<ref>{{cite journal | vauthors=Gilani AH, Khan A, Khan AU, Bashir S, Rehman NU, Mandukhail SU | title=Pharmacological basis for the medicinal use of Holarrhena antidysenterica in gut motility disorders. | journal=Pharm. Biol. | volume=48 | issue=11 | year=2010 | pages=1240–6 | url = | id= | pmid=20822397 | doi=10.3109/13880201003727960}}</ref>
 
==चित्र ग्यालेरी==