"मिडियाविकि:Deletereason-dropdown" को बिचमी भिन्नता

*मेट्नका सामान्य कारणहरू ** स्प्याम ** हुल्याहापन(Van... को साथमा पृष्ठ शृजना भयो
( *मेट्नका सामान्य कारणहरू ** स्प्याम ** हुल्याहापन(Van... को साथमा पृष्ठ शृजना भयो)
ट्याग: सन् २०१७ स्राेत सम्पादन
 
(कोइ भिन्नता छैन)