"सूर्ज्या फूल" को बिचमी भिन्नता

कोई सम्पादन सारांश आथिन
}}
|}}
सूर्ज्या फूल (द्विपदीय नाउँ: ''Helianthus annuus'', अँग्रेजी नाउँ: common sunflower) यो छ Asteraceae परिवार Helianthus जीनस फूल फुल्ल्या बोट प्रजाति। फूल फुल्ल्या बोट प्रजाति। येइ का फूलअन पेलाः रङ्ङ का हुनान्। येइका फूलअन ठुला साइज मी हुनान्। येका बोटको उचाई ३ मिटर सम्म हन्छ।<ref name=Guiness>{{cite web|title=Tallest Sunflower|url=http://www.guinnessworldrecords.com/world-records/tallest-sunflower|work=Guinness World Records|accessdate=4 May 2014}}</ref>
==चित्र ग्यालेरी==
<gallery>
१९९

edits