"विकिपिडिया:चौपातो (विविध)" को बिचमी भिन्नता

ट्याग: MassMessage delivery
 
 
{{Discussion top|छलफल समाप्त —- [[प्रयोगकर्ता:Saroj Uprety|Saroj Uprety]] ([[प्रयोगकर्ता कुरणि:Saroj Uprety|कुरडी]]) २३:३२, २६ अक्टोबर २०१९ (+0545)}}
== विकिकन्फेरेन्स इण्डिया २०२० का आयोजन सम्बन्ध माइ ==
[[:m:WikiConference India|विकिकन्फेरेन्स इण्डिया]] दुइ फेर सन् २०११ रे सन् २०१६ माइ आयोजना होइसकीरैछ। भारत का आन्ध्र प्रदेश रे तेलङ्गाना का विकिमिडियनअन ले औन्या विकिकन्फेरेन्स इण्डिया हैदराबाद माइ गद्दाइ खिलाइ प्रस्ताव अरिराइछन। औन्या विकिकन्फेरेन्स लाइ आँजि जेदा समावेशी रे विश्वसनीय बनाउनाइ खिलाइ उनअन ले विभिन्न समुदायअन को विचार जाँण्ण खोजिराइछन। खास अरिबर विकिकन्फेरेन्स इण्डिया ले हम लाइ विभिन्न समुदाय का सम्पादनकर्ताअन सित ज्ञान बाँण्णाइ, नौला विचार रे परियोजनाअन का बारेमी जाँण्णाइ अवसर पाउना का सङ्ङै बितीबर रयाका विकिपिडियनअन सित नजिक आउनाइ सहयोग अद्द्या छ। येइ कन्फेरेन्स को आयोजना अद्दाइ खिलाइ मेटा-विकि माइ [[m:WikiConference India 2020: Initial conversations|प्रारम्भिक छलफल पन्ना]] बनायीरैछ। और समुदायअन को लगै समर्थन [[:m:WikiConference_India_2020: _Initial_conversations#Community_endorsements|येइ खण्ण]] माइ हेद्द सकीन्छ। [[m:User:KCValega|कृष्ण भेल्गा]] का आग्रह माइ मुइ ले यो सन्देश समुदायसमक्ष राखिराइछौं। यदि येइ आयोजन लाइ तम जरुड़ि ठानन्छः भँण्या याँ आफनु मत राख्याः। येइ प्रस्ताव माइ टिप्पणी तथा समर्थन अद्द्या समय सन् २०१९ अक्टोबर १८ सम्म रयाः सब्बै माइ जानकारि लगै गराउन चाहनौ। धन्यवाद! --[[प्रयोगकर्ता:Nirajan pant|Nirajan pant]] ([[प्रयोगकर्ता कुरणि:Nirajan pant|कुरडी]]) २१:०६, १४ अक्टोबर २०१९ (+०५४५)
 
===टिप्पणी===
{{Discussion bottom}}
 
== Project Tiger Article writing contest Jury Update ==
२,००५

edits