"उत्तरध्रुवीय महासागर" को बिचमी भिन्नता

नानबड़ो भाषिक सुधार
ट्यागअन: मोबाइल सम्पादन मोबाइल वेब सम्पादन
(नानबड़ो भाषिक सुधार)
ट्याग: सन् २०१७ स्राेत सम्पादन
 
{{Featured article}}
[[File:Arctic Ocean - en.png|thumb|upright=1.15|right|उत्तरध्रुवीय महासागरकोमहासागर को नक्सा, अन्तर्राष्ट्रिय जल सर्वेक्षण सङ्गठनद्वारासङ्गठन बठेइ वर्णन गरियाः सीमाअन जसमीजै मी [[हडसन खाडी]] समावेश छ।]]
{{पाँच महासागरअन}}
'''उत्तरध्रुवीय महासागर''' वा '''सुमेरू महासागर''' विश्वमीविश्व रहेकामी रयाः ५ प्रमुख महासागरअन मध्ये कम गहिराई भया:गैलो रे सब है सानोनानो [[महासागर]] हो।<ref name=Pidwirny>{{cite web | title=महासागरहरूकोमहासागरअन को परिचय| work=डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यूडट पिजिकल जियोग्राफी डटनेट| url=http://www.physicalgeography.net/fundamentals/8o.html | author=पिडविर्नी, माइकल |date=सन् २००६ | accessdate=७ डिसेम्बर २००६ | archiveurl= https://web.archive.org/web/20061209125035/http://www.physicalgeography.net/fundamentals/8o.html| archivedate= ९ डिसेम्बर २००६ | deadurl= no}}</ref> [[अन्तर्राष्ट्रिय जल सर्वेक्षण सङ्गठन]]ले येलाईयेइ लाइ महासागर माण्या लै केही समुन्द्रशास्त्रीअनले येलाई उत्तरध्रुवीय भूमध्ये सागर वा उत्तरध्रुवीय सागर भन्ने गर्दछन्।<ref>
{{Cite book
| first=म्यथियास
| df=dmy-all
}}
</ref><ref>{{Cite web|url=http://www.britannica.com/EBchecked/topic/33188/Arctic-Ocean/57838/Oceanography|title='उत्तरध्रुवीय महासागर' – इन्साइक्लोपिडिया ब्रिटानिका|accessdate=२ जुलाई २०१२|quote=उत्तरध्रुवीय महासागर:कुमेरू महासागरको मुहान।}}</ref> यै महासागरलाईमहासागर लाइ केइ केहीसमुन्द्रशास्त्रीअन समुन्द्रशास्त्रीअनलेले [[भू-मध्य सागर]] वाया [[कुमेरू महासागर]]को मुहानकोका रूपमीमुहान का रूप मी वर्गीकरण गरेकाअरिराइछन। छन्।यो यैविश्व विश्वमीमी रहेकारयाः ५ प्रमुख महासागरअन मध्ये सुदूर-उत्तर उत्तरमीमी रया: महासागर हो।
 
यो महासागर प्राय: उत्तरी गोलार्धकोगोलार्ध बीचमाुीका बीचमी रह्याको उत्तर ध्रुवीय क्षेत्रमीक्षेत्र मी अवस्थित छ। यै महासागरलाईमहासागर लाइ लगभग पूर्णरूपलेपूर्णरूप ले उत्तर अमेरिका रे युरेसियालेयुरेसिया घेरेकोले छ।घेरिराइछ। यसलाईयेइ लाए आंशिक रूपमीरूप समुन्द्रीमी बरफलेसमुन्द्रि ढाकेकोबरफ ले भनेढोकिराइछ हिउँदमीभँण्या सबै‍हिउन भागका मैना सङतोइ हिस्सा बरफले ढाक्छ।ढोकीन्छ। यसमीयेइ ढाकेकालाइ ढोक्द्या बरफ पग्लनेगल्ल्या रे जम्नेजम्द्या प्रक्रियालेप्रक्रिया गर्दाका यसकोलाग्दा सतहकोयेइ का सतह का तापक्रम रे लवणता मी फरक पर्दछ।पड़न्छ। वटा प्रमुख महासागअन मध्ये यसकोयेइ को लवणता तुलनात्मक रूपमीरूप मी सब है कम रह्याको छ। नदी रे समुन्द्रबठेसमुन्द्र बहनेबठे बग्द्या ताजा पानीकोपानी को प्रभाव निम्न वाष्पीकरण रे उच्च लवणता भएकोभयाः समुन्द्रकोसमुन्द्र को आपसी जडान नभएकानभयाः हनाले कारणयेइ यसकोको लवणतम कम भयाको मानिन्छ।माणीन्छ।<ref>[http://psc.apl.washington.edu/HLD/Lomo/OM2001AagaardWoodgate.pdf ढाकेका बरफ पग्लने रे जम्ने प्रक्रियाको असर] के अगार्ड रे आर ए उडगेट, ध्रुवीय विज्ञान केन्द्र, भौतिक प्रयोगशाला वासिङ्टनको विश्वविद्यालय, जनवरी २००१। अभिगमन मिती ७ डिसेम्बर २००६।</ref> गर्मीगरम मौसममीमौसम यसमीमी ढाकेकायेइ लाइ ढोक्द्या बरफ बरफअनकोको पग्लिनेगल्ल्या दर ५०% रह्याको भनाईभँणाइ छ।<ref name=Pidwirny/> अमेरिकी राष्ट्रिय हिउँ रे बरफ आँकडा केन्द्रलेकेन्द्र (एनएसआइडिसी) ले उपग्रहकोउपग्रह को आँकडा प्रयोग गरिगरिबर यसलाईयेइ ढाकेकालाइ ढोक्द्या बरफ बरफअनकोको दैनिक प्रतिवेदन प्रदान गर्दछगरन्छ रे निश्चित समयावधि रे अघिल्लोगयाः वर्षमीवर्ष मी रह्याको पग्लिनेगल्ल्या क्रम क्रमकोको तुलना लै येले प्रदान गद्द्या गरुन्छ।
 
== भूगोल ==