"उत्तरध्रुवीय महासागर" को बिचमी भिन्नता

कोई सम्पादन सारांश आथिन
(+Featured article)
ट्यागअन: मोबाइल सम्पादन मोबाइल वेब सम्पादन
{{Featured article}}
[[File:Arctic Ocean - en.png|thumb|upright=1.15|right|उत्तरध्रुवीय महासागरको नक्सा,अन्तर्राष्ट्रिय जल सर्वेक्षण सङ्गठनद्वारा वर्णन गरियाः सीमाअन जसमी [[हडसन खाडी]] समावेश छ।]]
{{पाँच महासागरअन}}
{{Five oceans}}
'''उत्तरध्रुवीय महासागर''' वा '''सुमेरू महासागर''' विश्वमी रहेका ५ प्रमुख महासागरअन मध्ये कम गहिराई भया: रे सब है सानो [[महासागर]] हो।<ref name=Pidwirny>{{cite web | title=महासागरहरूको परिचय| work=डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यूडट पिजिकल जियोग्राफी डटनेट| url=http://www.physicalgeography.net/fundamentals/8o.html | author=पिडविर्नी, माइकल |date=सन् २००६ | accessdate=७ डिसेम्बर २००६ | archiveurl= https://web.archive.org/web/20061209125035/http://www.physicalgeography.net/fundamentals/8o.html| archivedate= ९ डिसेम्बर २००६ | deadurl= no}}</ref> [[अन्तर्राष्ट्रिय जल सर्वेक्षण सङ्गठन]]ले येलाई महासागर माण्या लै केही समुन्द्रशास्त्रीअनले येलाई उत्तरध्रुवीय भूमध्ये सागर वा उत्तरध्रुवीय सागर भन्ने गर्दछन्।<ref>
{{Cite book