"उत्तरध्रुवीय महासागर" को बिचमी भिन्नता

+Featured article
ना (नानबडो सुधार)
ट्याग: सन् २०१७ स्राेत सम्पादन
(+Featured article)
{{Featured article}}
[[File:Arctic Ocean - en.png|thumb|upright=1.15|right|उत्तरध्रुवीय महासागरको नक्सा,अन्तर्राष्ट्रिय जल सर्वेक्षण सङ्गठनद्वारा वर्णन गरियाः सीमाअन जसमी [[हडसन खाडी]] समावेश छ।]]
{{Five oceans}}
२,००५

edits