"विकिपिडिया:डोट्याली दूतावास" को बिचमी भिन्नता

कोई सम्पादन सारांश आथिन
({{पाठक सहायता}} विभिन्‍न भाषाअनका विकिपीडियाका पा... को साथमा पृष्ठ शृजना भयो)
 
कुनै सम्पादन सारांश छैन
ट्याग: सन् २०१७ स्राेत सम्पादन
{{पाठक सहायता}}
विभिन्‍न भाषाअनका विकिपीडियाका पारस्परिक कुरणिकाआनीकि न्यूति विकिपीडियामी दूतावास बनायीर्यान। इन दूतावाअनकि सूची मेटा विकिमी छ: [[m:Wikipedia Embassy|सप्पै विकिपीडिया दूतावसअनकिदूतावासअनकि सूची]]। दूतावसअनका बारेमी जेदा जानकारीकि न्यूति अङरेजी विकिपिडिया पन्‍नामी [[:en:Wikipedia:Embassy|अङरेजी विकिपिडिया दूतावास]] तकऽ।
 
{{दूतावास शीर्षक सन्देश}}