"विकिपिडिया:डोट्याली दूतावास" को बिचमी भिन्नता

ना
Protected "विकिपिडिया:डोट्याली दूतावास": परियोजना पृष्ठ भया हनाले दर्ता अरियाः प्रयोगकर्ताअन लाइ मात्तरी अनुमति ([सम्पादन=नौला तथा दर्ता भयाका प्रयोगकर्तानलाई मात्र अनुमति दिन्या] (अनिश्चित काल) [सारऽ=नौला तथा दर्ता भयाका प्रयोगकर्तानलाई मात्र अनुमति दिन्या] (अनिश्चित काल))
(अङरेजि वाक्य हटाया)
ट्याग: सन् २०१७ स्राेत सम्पादन
ना (Protected "विकिपिडिया:डोट्याली दूतावास": परियोजना पृष्ठ भया हनाले दर्ता अरियाः प्रयोगकर्ताअन लाइ मात्तरी अनुमति ([सम्पादन=नौला तथा दर्ता भयाका प्रयोगकर्तानलाई मात्र अनुमति दिन्या] (अनिश्चित काल) [सारऽ=नौला तथा दर्ता भयाका प्रयोगकर्तानलाई मात्र अनुमति दिन्या] (अनिश्चित काल)))