"विकिपिडिया:चौपातो" को बिचमी भिन्नता

ना
replacing with template
ना (replacing with template)
{{चौपातो}}
{| class="wikitable" style="margin: 0 auto; float:left; clear:none; background:#fffaea; border:2px solid #bfb1a3; text-align:center;"
! colspan="6" style="background:#eee9d9; font-size:140%;" |'''चौपातोका शाखाअन'''
|-
 
| style="width:15%; vertical-align:top;" |
[[File:Edit-find-replace.svg|link=विकिपिडिया:चौपातो (नीति)|x60px]]<br />
{{big|'''[[विकिपीडिया:चौपातो (नीति)|नीति]]'''}}<br />
{{small|<span class="plainlinks">{{AddNewSection|Page=विकिपीडिया:चौपातो (नीति)|Text=post}} | [{{fullurl:विकिपीडिया:चौपातो (नीति)|action=watch}} हेरबिचार (अवलोकन) गरिदिय] | {{google custom|dty.wikipedia.org/wiki/विकिपीडिया:चौपातो (नीति)||search}}</span>}}<br />
नीतिगत छलफलकी लेखा
 
| style="width:15%; vertical-align:top;" |
[[File:Preferences-system.svg|link=विकिपिडिया:चौपातो (प्राविधिक)|x60px]]<br />
{{big|'''[[विकिपिडिया:चौपातो (प्राविधिक)|प्राविधिक]]'''}}<br />
{{small|<span class="plainlinks">{{AddNewSection|Page=विकिपिडिया:चौपातो (प्राविधिक)|Text=post}} | [{{fullurl:विकिपिडिया:चौपातो (प्राविधिक)|action=watch}} हेरबिचार (अवलोकन) गरिदिय] | {{google custom|dty.wikipedia.org/wiki/विकिपिडिया:चौपातो (प्राविधिक)||search}}</span>}}<br />
प्राविधिक समस्या सम्बन्धि छलफलकी लेखा
 
| style="width:15%; vertical-align:top;" |
[[File:Leather Notepad.png|link=विकिपिडिया:चौपातो (प्रस्ताव)|x60px]]<br />
{{big|'''[[विकिपिडिया:चौपातो (प्रस्ताव)|प्रस्तावअन]]'''}}<br />
{{small|<span class="plainlinks"> {{AddNewSection|Page=विकिपिडिया:चौपातो (प्रस्ताव)|Text=post}} | [{{fullurl:विकिपिडिया:चौपातो (प्रस्ताव)|action=watch}} हेरबिचार (अवलोकन) गरिदिय] | {{google custom|dty.wikipedia.org/wiki/विकिपिडिया:चौतारी (प्रस्ताव)||search}}</span>}}<br />
नीतिगत बाहेकका नयाँ प्रस्तावअन सम्बन्धि छलफलकी लेखा
 
| style="width:15%; vertical-align:top;" |
[[File:Emblem-readnews.svg|link=विकिपिडिया:चौपातो (अफ विकि कार्यक्रमअन)|x60px]]<br />
{{big|'''[[विकिपिडिया:चौपातो (अफ विकि कार्यक्रमअन)|अफ विकि कार्यक्रमअन]]'''}}<br />
{{small|<span class="plainlinks"> {{AddNewSection|Page=विकिपिडिया:चौपातो (अफ विकि कार्यक्रमअन)|Text=post}} | [{{fullurl:विकिपिडिया:चौतारी (अफ विकि कार्यक्रमअन)|action=watch}} हेरबिचार (अवलोकन) गरिदिय] | {{google custom|dty.wikipedia.org/wiki/विकिपिडिया:चौपातो (अफ विकि कार्यक्रमअन)||search}}</span>}}<br />
विकिपिडिया अनलाईन है और कार्यक्रमअन बारेमी छलफल
 
| style="width:15%; vertical-align:top;" |
[[File:Dialog-information on.svg|link=विकिपिडिया:चौपातो (विचार)|x60px]]<br />
{{big|'''[[विकिपिडिया:चौपातो (विचार)|नयाँ विचार]]'''}}<br />
{{small|<span class="plainlinks"> {{AddNewSection|Page=विकिपिडिया:चौपातो (विचार)|Text=post}} | [{{fullurl:विकिपिडिया:चौतारी (विचार)|action=watch}} हेरबिचार (अवलोकन) गरिदिय] | {{google custom|dty.wikipedia.org/wiki/विकिपिडिया:चौतारी (विचार)||search}}</span>}}<br />
कोइ प्रस्ताव गद्दु पइला तमरो नयाँ विचार सम्बन्धमी छलफल गद्दाकी लेखा
 
| style="width:15%; vertical-align:top;" |
[[File:Help-browser.svg|link=विकिपिडिया:चौपातो (विविध)|x60px]]<br />
{{big|'''[[विकिपिडिया:चौपातो (विविध)|विविध]]'''}}<br />
{{small|<span class="plainlinks">{{AddNewSection|Page=विकिपिडिया:चौपातो (विविध)|Text=post}} | [{{fullurl:विकिपिडिया:चौपातो (विविध)|action=watch}} हेरबिचार (अवलोकन) गरिदिय] | {{google custom|dty.wikipedia.org/wiki/विकिपिडिया:चौपातो (विविध)||search}}</span>}}<br />
कोई विशेष श्रेणीमी नपड्या विविध विषयमि छलफल गद्दाकी लेखा
 
|-
| colspan="6" |
[[विकिपिडिया:चौतारी (सबै)|चौपातोका सब्बै शाखाअन एकैफेर हेर:]]
 
|-
| colspan="6" |
<center> [[File:Replacement filing cabinet.svg|20px|alt=|link=]] '''चौपातोका पुराना छलफलअन''' {{चौतारी अभिलेखअन|start={{{start|}}}}}</center>
 
|-
| colspan="6" style="background:#eee9d9;" |
[[File:HelpPage IconPack-06.png|30px|left|alt=|link=]]
<inputbox>
type=fulltext
prefix=विकिपिडिया:चौपातो
break=no
width=40
searchbuttonlabel=चौपातो और अभिलेखअनमी खोजिहाल
</inputbox>
|}
{{clear}}
[[File:Chautari logo.png|220px|right|thumb|चौपातो (चौतारी), जाँ भेलाजम्मा होइबरे स्थानिय विकासकी लेखा भौत प्रस्तावना, योजना और विचारअन सम्बन्धमी छलफल गरिन्छ रे सुखदुःखका बात गरिन्छ ।]]
 
{{stack begin}}
{| class="wikitable"
|+ style="font-size: 140%;" | और सहयोग रे छलफल सम्बन्धि ठौर
|-
! मुइ चाहानौ....
! कत्तेखाइ झान्या?
|-
| ....विकिपिडिया सम्बन्धि सहायता
| [[विकिपिडिया:सहायता कक्ष|सहायता कक्ष]]
|-
| ....एक विशिष्ट लेखकी लेखा औरबठे रचनात्मक आलोचनाअन
| [[विकिपिडिया:साथीअनकी समीक्षा|साथीअनकी समीक्षा]]
|-
| ....कोइ विशेष लेखकी बारेका टिप्पणी गद्दु
| लेखकी [[Help:Using talk pages|वार्तालाप पानो]]
|-
| ....और [[विकिपिडिया:विकिमिडिया फाउन्डेसन|विकिमिडिया]] आयोजनाअन हेद्दु
| [[meta:Main page|विकिमिडिया मेटा-विकी]]
|-
| ....प्रश्नअन सोद्दु
| [[विकिपिडिया के हो|प्रश्नअन]]
|-
|}
{{stack end}}
{{clear}}
१३५

edits

"https://dty.wikipedia.org/wiki/बिशेष:MobileDiff/19226" बठे निकालियाऽ