"विकिपिडिया:चौपातो" को बिचमी भिन्नता

कोई सम्पादन सारांश आथिन
ना (Ramesh S.Bohara द्वारा विकिपिडिया:चौपता पृष्ठलाई विकिपिडिया:चौपातो मि सारियो: निको नाउँ)
{| class="wikitable" style="margin: 0 auto; float:left; clear:none; background:#fffaea; border:2px solid #bfb1a3; text-align:center;"
! colspan="6" style="background:#eee9d9; font-size:140%;" |'''चौतारीकाचौपातोका शाखाहरूनशाखाअन'''
|-
 
| style="width:15%; vertical-align:top;" |
[[File:Edit-find-replace.svg|link=विकिपीडियाविकिपिडिया:चौपातो (नीति)|x60px]]<br />
{{big|'''[[विकिपीडिया:चौपातो (नीति)|नीति]]'''}}<br />
{{small|<span class="plainlinks">{{AddNewSection|Page=विकिपीडिया:चौपातो (नीति)|Text=post}} | [{{fullurl:विकिपीडिया:चौपातो (नीति)|action=watch}} हेरबिचार (अवलोकन) गरिदिय] | {{google custom|nedty.wikipedia.org/wiki/विकिपीडिया:चौपातो (नीति)||search}}</span>}}<br />
नीतिगत छलफलकिछलफलकी लेखा
 
| style="width:15%; vertical-align:top;" |
[[File:Preferences-system.svg|link=विकिपीडियाविकिपिडिया:चौपातो (प्राविधिक)|x60px]]<br />
{{big|'''[[विकिपीडियाविकिपिडिया:चौपातो (प्राविधिक)|प्राविधिक]]'''}}<br />
{{small|<span class="plainlinks">{{AddNewSection|Page=विकिपीडियाविकिपिडिया:चौपातो (प्राविधिक)|Text=post}} | [{{fullurl:विकिपीडियाविकिपिडिया:चौपातो (प्राविधिक)|action=watch}} हेरबिचार (अवलोकन) गरिदिय] | {{google custom|nedty.wikipedia.org/wiki/विकिपीडियाविकिपिडिया:चौपातो (प्राविधिक)||search}}</span>}}<br />
प्राविधिक समस्या सम्बन्धि छलफलकिछलफलकी लेखा
 
| style="width:15%; vertical-align:top;" |
[[File:Leather Notepad.png|link=विकिपीडियाविकिपिडिया:चौपातो (प्रस्ताव)|x60px]]<br />
{{big|'''[[विकिपीडियाविकिपिडिया:चौपातो (प्रस्ताव)|प्रस्तावहरूप्रस्तावअन]]'''}}<br />
{{small|<span class="plainlinks"> {{AddNewSection|Page=विकिपीडियाविकिपिडिया:चौपातो (प्रस्ताव)|Text=post}} | [{{fullurl:विकिपीडियाविकिपिडिया:चौपातो (प्रस्ताव)|action=watch}} हेरबिचार (अवलोकन) गरिदिय] | {{google custom|nedty.wikipedia.org/wiki/विकिपीडियाविकिपिडिया:चौतारी (प्रस्ताव)||search}}</span>}}<br />
नीतिगत बाहेकका नयाँ प्रस्तावहरूनप्रस्तावअन सम्बन्धि छलफलकिछलफलकी लेखा
 
| style="width:15%; vertical-align:top;" |
[[File:Emblem-readnews.svg|link=विकिपीडियाविकिपिडिया:चौपातो (अफ विकि कार्यक्रमहरूनकार्यक्रमअन)|x60px]]<br />
{{big|'''[[विकिपीडियाविकिपिडिया:चौपातो (अफ विकि कार्यक्रमहरूकार्यक्रमअन)|अफ विकि कार्यक्रमहरूनकार्यक्रमअन]]'''}}<br />
{{small|<span class="plainlinks"> {{AddNewSection|Page=विकिपीडियाविकिपिडिया:चौपातो (अफ विकि कार्यक्रमहरूनकार्यक्रमअन)|Text=post}} | [{{fullurl:विकिपीडियाविकिपिडिया:चौतारी (अफ विकि कार्यक्रमहरूकार्यक्रमअन)|action=watch}} हेरबिचार (अवलोकन) गरिदिय] | {{google custom|nedty.wikipedia.org/wiki/विकिपीडियाविकिपिडिया:चौपातो (अफ विकि कार्यक्रमहरूनकार्यक्रमअन)||search}}</span>}}<br />
विकिपिडिया अनलाईन है और कार्यक्रमहरूनकार्यक्रमअन बारेमी छलफल
 
| style="width:15%; vertical-align:top;" |
[[File:Dialog-information on.svg|link=विकिपीडियाविकिपिडिया:चौपातो (विचार)|x60px]]<br />
{{big|'''[[विकिपीडियाविकिपिडिया:चौपातो (विचार)|नयाँ विचार]]'''}}<br />
{{small|<span class="plainlinks"> {{AddNewSection|Page=विकिपीडियाविकिपिडिया:चौपातो (विचार)|Text=post}} | [{{fullurl:विकिपीडियाविकिपिडिया:चौतारी (विचार)|action=watch}} हेरबिचार (अवलोकन) गरिदिय] | {{google custom|nedty.wikipedia.org/wiki/विकिपीडियाविकिपिडिया:चौतारी (विचार)||search}}</span>}}<br />
कोइ प्रस्ताव गद्दु पइला तमरो नयाँ विचार सम्बन्धमिसम्बन्धमी छलफल गद्दाकी लेखा
 
| style="width:15%; vertical-align:top;" |
[[File:Help-browser.svg|link=विकिपीडियाविकिपिडिया:चौपातो (विविध)|x60px]]<br />
{{big|'''[[विकिपीडियाविकिपिडिया:चौपातो (विविध)|विविध]]'''}}<br />
{{small|<span class="plainlinks">{{AddNewSection|Page=विकिपीडियाविकिपिडिया:चौपातो (विविध)|Text=post}} | [{{fullurl:विकिपीडियाविकिपिडिया:चौपातो (विविध)|action=watch}} हेरबिचार (अवलोकन) गरिदिय] | {{google custom|nedty.wikipedia.org/wiki/विकिपीडियाविकिपिडिया:चौपातो (विविध)||search}}</span>}}<br />
कोई विशेष श्रेणीमिश्रेणीमी नपड्या विविध विषयमि छलफल गद्दाकी लेखा
 
|-
| colspan="6" |
[[विकिपीडियाविकिपिडिया:चौतारी (सबै)|चौपातोका सब्बै शाखाहरूनशाखाअन एकैफेर हेर:]]
 
|-
| colspan="6" |
<center> [[File:Replacement filing cabinet.svg|20px|alt=|link=]] '''चौपातोका पुराना छलफलहरूनछलफलअन''' {{चौतारी अभिलेखहरूनअभिलेखअन|start={{{start|}}}}}</center>
 
|-
<inputbox>
type=fulltext
prefix=विकिपीडियाविकिपिडिया:चौपातो
break=no
width=40
searchbuttonlabel=चौपातो और अभिलेखहरूनमाअभिलेखअनमी खोजिहाल
</inputbox>
|}
{{clear}}
[[File:Chautari logo.png|220px|right|thumb|चौपातो (चौतारी), जाँ भेलाजम्मा होइबरे स्थानिय विकासकिविकासकी लेखा भौत प्रस्तावना, योजना और विचारहरूनविचारअन सम्बन्धमिसम्बन्धमी छलफल गरिन्छ रे सुखदुःखका बात गरिन्छ ।]]
 
{{stack begin}}
|-
| ....विकिपिडिया सम्बन्धि सहायता
| [[विकिपीडियाविकिपिडिया:सहायता कक्ष|सहायता कक्ष]]
|-
| ....एक विशिष्ट लेखकिलेखकी लेखा औरबठे रचनात्मक आलोचनाहरूनआलोचनाअन
| [[विकिपीडियाविकिपिडिया:साथीहरूनकोसाथीअनकी समीक्षा|साथीहरूनकोसाथीअनकी समीक्षा]]
|-
| ....कोइ विशेष लेखकोलेखकी बारेका टिप्पणी गद्दु
| लेखकोलेखकी [[Help:Using talk pages|वार्तालाप पानो]]
|-
| ....अन्यऔर [[विकिपीडियाविकिपिडिया:विकिमेडियाविकिमिडिया फाउन्डेसन|विकिमेडियाविकिमिडिया]] आयोजनाहरूआयोजनाअन हेद्दु
| [[meta:Main page|विकिमेडियाविकिमिडिया मेटा-विकी]]
|-
| ....प्रश्नहरूनप्रश्नअन सोद्दु
| [[विकिपीडियाविकिपिडिया के हो|प्रश्नहरूप्रश्नअन]]
|-
|}
२,००५

edits

"https://dty.wikipedia.org/wiki/बिशेष:MobileDiff/18447" बठे निकालियाऽ