"विकिपिडिया:चौपातो" को बिचमी भिन्नता

सच्याइएको
(सच्याइयो)
ट्याग: सन् २०१७ स्राेत सम्पादन
(सच्याइएको)
ट्याग: सन् २०१७ स्राेत सम्पादन
[[File:Edit-find-replace.svg|link=विकिपीडिया:चौपातो (नीति)|x60px]]<br />
{{big|'''[[विकिपीडिया:चौपातो (नीति)|नीति]]'''}}<br />
{{small|<span class="plainlinks">{{AddNewSection|Page=विकिपीडिया:चौपातो (नीति)|Text=post}} | [{{fullurl:विकिपीडिया:चौपातो (नीति)|action=watch}} हेरबिचार(अवलोकन) गरिदिय] | {{google custom|ne.wikipedia.org/wiki/विकिपीडिया:चौतारीचौपातो (नीति)||search}}</span>}}<br />
नीतिगत छलफलकि लेखा
 
 
| style="width:15%; vertical-align:top;" |
[[File:Leather Notepad.png|link=विकिपीडिया:चौतारीचौपातो (प्रस्ताव)|x60px]]<br />
{{big|'''[[विकिपीडिया:चौतारीचौपातो (प्रस्ताव)|प्रस्तावहरू]]'''}}<br />
{{small|<span class="plainlinks"> {{AddNewSection|Page=विकिपीडिया:चौतारीचौपातो (प्रस्ताव)|Text=post}} | [{{fullurl:विकिपीडिया:चौतारीचौपातो (प्रस्ताव)|action=watch}} हेरबिचार (अवलोकन) गरिदिय] | {{google custom|ne.wikipedia.org/wiki/विकिपीडिया:चौतारी (प्रस्ताव)||search}}</span>}}<br />
नीतिगत बाहेकका नयाँ प्रस्तावहरून सम्बन्धि छलफलकि लेखा
 
| style="width:15%; vertical-align:top;" |
[[File:Emblem-readnews.svg|link=विकिपीडिया:चौतारीचौपातो (अफ विकि कार्यक्रमहरून)|x60px]]<br />
{{big|'''[[विकिपीडिया:चौतारीचौपातो (अफ विकि कार्यक्रमहरू)|अफ विकि कार्यक्रमहरून]]'''}}<br />
{{small|<span class="plainlinks"> {{AddNewSection|Page=विकिपीडिया:चौतारीचौपातो (अफ विकि कार्यक्रमहरून)|Text=post}} | [{{fullurl:विकिपीडिया:चौतारी (अफ विकि कार्यक्रमहरू)|action=watch}} हेरबिचार (अवलोकन) गरिदिय] | {{google custom|ne.wikipedia.org/wiki/विकिपीडिया:चौतारीचौपातो (अफ विकि कार्यक्रमहरून)||search}}</span>}}<br />
विकिपिडिया अनलाईन है और कार्यक्रमहरून बारेमी छलफल
 
| style="width:15%; vertical-align:top;" |
[[File:Dialog-information on.svg|link=विकिपीडिया:चौतारीचौपातो (विचार)|x60px]]<br />
{{big|'''[[विकिपीडिया:चौतारीचौपातो (विचार)|नयाँ विचार]]'''}}<br />
{{small|<span class="plainlinks"> {{AddNewSection|Page=विकिपीडिया:चौतारीचौपातो (विचार)|Text=post}} | [{{fullurl:विकिपीडिया:चौतारी (विचार)|action=watch}} हेरबिचार (अवलोकन) गरिदिय] | {{google custom|ne.wikipedia.org/wiki/विकिपीडिया:चौतारी (विचार)||search}}</span>}}<br />
कोइ प्रस्ताव गद्दु पइला तमरो नयाँ विचार सम्बन्धमि छलफल गद्दाकी लेखा
 
|-
| colspan="6" |
[[विकिपीडिया:चौतारी (सबै)|चौतारीकाचौपातोका सब्बै शाखाहरून एकैफेर हेर:]]
 
|-
८४९

edits

"https://dty.wikipedia.org/wiki/बिशेष:MobileDiff/18243" बठे निकालियाऽ