"मोड्युल:InfoboxImage" को बिचमी भिन्नता

ना
१ संशोधन आयात भयो: Importing from Incubator
imported>Frietjes
(add px to sizedefault if just a number)
ना (१ संशोधन आयात भयो: Importing from Incubator)
if (tonumber(size) or 0) > 0 then
size = size .. "px";
end
-- add px to sizedefault if just a number
if (tonumber(sizedefault) or 0) > 0 then
sizedefault = sizedefault .. "px";
end

edit

"https://dty.wikipedia.org/wiki/बिशेष:MobileDiff/18057" बठे निकालियाऽ