"हरियो" को बिचमी भिन्नता

कोई सम्पादन सारांश आथिन
ना (added Category:रङ using HotCat)
कुनै सम्पादन सारांश छैन
हरियो रङ्ङ प्रकृति, जीवन, स्वास्थ्य, युवा, आशा, बसन्त रे ईर्ष्या सित जोणिबर हेद्द्या अरिन्छ। एइ रङ्ङले सुरक्षित रे अनुमति प्राप्त भया: लै सङ्केत अरन्छ। चीनमी हरिया रङ्ङलाई उत्पादन रे खुसीका प्रतीका: रूपमी हेद्द्या चलन छ।
 
{|
==रङका किसिम==
|-
{{रङ}}
| [[File:Limes.jpg|thumb|हरिया काग्जी]] || [[File:Chicago_River_dyed_green,_focus_on_river.jpg|thumb|हरिया धेकिया: शिकागो नदी]]
|}
 
==रङ्ङा: किसम==
{{रङ्ङ}}
 
[[Category:!Main category]]
[[Category:रङरङ्ङ]]