"हरियो" को बिचमी भिन्नता

कोई सम्पादन सारांश आथिन
(Created page with "'''हरियो''' रङ्ङलाई अङरेजीमी '''Green''', संसकृतमी '''हरितः''' तथा हिन्दीमी '''हर...")
 
'''हरियोहरिया''' रङ्ङलाई अङरेजीमी '''Green''', संसकृतमी '''हरितः''' तथा हिन्दीमी '''हरा''' भण्णान। धेकिन्या प्रकाशा: स्पेक्ट्रममी निला रे पेऽला रङ्ङा: बीचा: रङ्ङलाई हरियो रङ्ङ भण्णान। एइ रङ्ङा: प्रकाशो: तरङ्ग लम्बाई ४९५-५७० नानोमिटर सम्म हुन्छ भण्या आवृति ~५७५–५२५ THz हुन्छ। पेन्टिङ या छपाईमी प्रयोग हुन्या हरियो रङ्ङ पेऽलो रे निलो रङ्ङ मिसाइबर या पेऽलो रे क्यान (cyan) रङ्ङ मिसाइबर बनाइन्छ। RGB मोडलमी यो रङ्ङ रता रे निला रङ्ङा: सङ्ङै प्राथमिक रङ्ङ हो जो हर किसिमा: रङ्ङ बनौनाइ प्रयोग अरिनान।
 
यो रङ्ङ घासपात रे बोटबट्यौला: रङ्ङ हो। नौला पलाँ आया बेला खास अरिबर बसन्त ऋतुमी प्रकृतिमी यो रङ्ङ खूब धेक्द पाइन्छ; ड़ङाकँणा सब हरिया भया: हुनान एइ बेला। यो हरियाली क्लोरोफील (chlorophyll) नाउँ भया: पातमी पाइन्या रसायनले अद्दा धेकिन्छ। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया बठेइ प्रकाशलाई रसायनिक शक्तिमी बदेल्लाई क्लोरोफीलो: प्रयोग हुन्छ।