"सेती नदी" को बिचमी भिन्नता

Created page with "'''सेती नदी''' कर्णाली नदी को सहायक नदी हो।"
imported>Khem Kshetri
(Created page with "'''सेती नदी''' कर्णाली नदी को सहायक नदी हो।")
(कोइ भिन्नता छैन)
दर्ता नभएका प्रयोगकर्ता