"सेती अञ्चल" को बिचमी भिन्नता

Created page with "सेती अञ्चल नेपालको एक अञ्चल हो । सेती अञ्चलमि ९ जिल्ला रैर्..."
(Created page with "सेती अञ्चल नेपालको एक अञ्चल हो । सेती अञ्चलमि ९ जिल्ला रैर्...")
(कोइ भिन्नता छैन)
८४९

edits

"https://dty.wikipedia.org/wiki/बिशेष:MobileDiff/14236" बठे निकालियाऽ