"अफ्रिका" को बिचमी भिन्नता

imported>Khem Kshetri
imported>Khem Kshetri
#[[एन्गोला|एन्गोला]]
#[[क्यामेरून|क्यामेरुन]]
#[[सेन्ट्रलमध्य अफ्रिकनअफ्रिकी रिपब्लिकगणतन्त्र|सेन्ट्रल अफ्रिकन रिपब्लिक]]
#[[चाड|चाड]]
#[[गणतन्त्र कंगो|गणतन्त्र कंगो]]
दर्ता नभएका प्रयोगकर्ता