background-color: rgb(211,211,164)"
background-color: rgb(211,211,164)"
colspan=2 style="text-align: center
background-color: rgb(211,211,164)" | '
Lophophorus impejanus Zoo DU 2.jpg
डाँफेको भाले
संरक्षण स्थिति
colspan=2 style="text-align: center
background-color: rgb(211,211,164)" | Scientific classification
जगत: जन्तु जगत
Phylum: Chordata
Class: एभ्स
Order: Galliformes
Family: Phasianidae
Subfamily: Phasianinae
Genus: 'Lophophorus'
Species: ''L. impejanus''
colspan=2 style="text-align: center
background-color: rgb(211,211,164)" | Binomial name
Lophophorus impejanus
(Latham, 1790)

डाँफे नेपालमी पाइन्या चणों हो । येलाई अङ्ग्रेजीमी हिमालयन मोनाल (Himalayan Monal) भणिन्छ । यो नेपालको राष्ट्रिय पंक्षी हो ।


सन्दर्भअनसम्पादन

  1. BirdLife International. 2012. Lophophorus impejanus. In: IUCN 2012. IUCN Red List of Threatened Species. Version 2012.2. Downloaded on 02 June 2013.


भाइरा कडीसम्पादन