केपटाउन

केपटाउन दक्षिण अफ्रिका को दोस्रो ठुलो शहर हो।

सन्दर्भEdit